Minimum Temperatures
Mon, Sep 27, 2021
ATTOCK 25.4°C
BAHAWALNAGAR 27.0°C
BAHAWALPUR A/P 23.5°C
BAHAWALPUR CITY 25.6°C
BHAKKAR 25.5°C
CHAKLALA- RAWALPINDI 24.2°C
CHAKWAL 23.0°C
D G KHAN 25.7°C
FAISALABAD 26.5°C
GARHI DOPATTA 19.0°C
GUJRANWALA 24.9°C
GUJRAT 26.0°C
HAFIZABAD 24.4°C
ISLAMABAD A/P 23.7°C
ISLAMABAD CITY 23.5°C
JHANG 24.8°C
JHELUM 26.9°C
JOHARABAD 25.8°C
KAROR (LAYYAH) 24.5°C
KASUR 25.0°C
KHANEWAL 23.5°C
KHANPUR 27.2°C
KOT ADDU 26.2°C
KOTLI 24.1°C
LAHORE A/P 25.6°C
LAHORE CITY 26.0°C
MANDI BAHAUDDIN 26.0°C
MANGLA 26.7°C
MULTAN A/P 28.0°C
MULTAN CITY 26.2°C
MURREE 15.3°C
MUZAFFARABAD A/P 19.1°C
MUZAFFARABAD CITY 20.0°C
NAROWAL 24.5°C
NOOR PUR THAL 23.0°C
OKARA 27.5°C
R Y KHAN 27.2°C
RAWALAKOT 12.5°C
SAHIWAL 26.0°C
SARGODHA CITY 26.5°C
SIALKOT A/P 25.5°C
SIALKOT CITY 25.5°C
T T SINGH 25.1°C