Minimum Temperatures
Sat, Jan 22, 2022
ATTOCK 07.5°C
BAHAWALNAGAR 08.5°C
BAHAWALPUR A/P 05.8°C
BAHAWALPUR CITY 08.7°C
BHAKKAR 07.5°C
CHAKLALA- RAWALPINDI 08.9°C
CHAKWAL 05.0°C
D G KHAN 08.0°C
FAISALABAD 10.0°C
GARHI DOPATTA 05.5°C
GUJRANWALA 08.5°C
GUJRAT 09.0°C
HAFIZABAD 07.6°C
ISLAMABAD A/P 08.5°C
ISLAMABAD CITY 08.0°C
JHANG 08.2°C
JHELUM 10.8°C
JOHARABAD 05.5°C
KAROR (LAYYAH) 08.5°C
KASUR 08.5°C
KHANEWAL 07.0°C
KHANPUR 10.7°C
KOT ADDU 09.8°C
KOTLI 07.9°C
LAHORE A/P 08.6°C
LAHORE CITY 09.0°C
MANDI BAHAUDDIN 09.8°C
MANGLA 10.0°C
MULTAN A/P 10.3°C
MULTAN CITY 10.2°C
MURREE -01.5°C
MUZAFFARABAD A/P 06.1°C
MUZAFFARABAD CITY 06.4°C
NAROWAL 08.5°C
NOOR PUR THAL 07.8°C
OKARA 09.0°C
R Y KHAN 09.0°C
RAWALAKOT 00.0°C
SAHIWAL 09.8°C
SARGODHA CITY 08.7°C
SIALKOT A/P 08.5°C
SIALKOT CITY 08.3°C
T T SINGH 08.8°C