Minimum Temperatures
Tue, Sep 27, 2022
ATTOCK 22.7°C
BAHAWALNAGAR 23.0°C
BAHAWALPUR A/P 24.8°C
BAHAWALPUR CITY 24.5°C
BHAKKAR 23.0°C
CHAKLALA- RAWALPINDI 21.3°C
CHAKWAL 21.5°C
D G KHAN 24.5°C
FAISALABAD 23.7°C
GARHI DOPATTA 18.7°C
GUJRANWALA 23.0°C
GUJRAT 22.5°C
HAFIZABAD 21.5°C
ISLAMABAD A/P 19.8°C
ISLAMABAD CITY 20.0°C
JHANG 21.5°C
JHELUM 23.5°C
JOHARABAD 23.8°C
KAROR (LAYYAH) 21.5°C
KASUR 22.5°C
KHANEWAL 23.5°C
KHANPUR 24.7°C
KOT ADDU 24.7°C
KOTLI 20.9°C
LAHORE A/P 23.2°C
LAHORE CITY 24.7°C
MANDI BAHAUDDIN 23.5°C
MANGLA 23.3°C
MULTAN A/P 26.8°C
MULTAN CITY 25.0°C
MURREE 14.0°C
MUZAFFARABAD A/P 17.8°C
MUZAFFARABAD CITY 17.8°C
NAROWAL 22.0°C
NOOR PUR THAL 20.0°C
OKARA 23.5°C
R Y KHAN 24.5°C
RAWALAKOT 12.0°C
SAHIWAL 21.5°C
SARGODHA CITY 22.5°C
SIALKOT A/P 21.8°C
SIALKOT CITY 22.4°C
T T SINGH 23.2°C