Minimum Temperatures
Wed, May 31, 2023
ATTOCK 21.7°C
BAHAWALNAGAR 21.5°C
BAHAWALPUR A/P 21.7°C
BAHAWALPUR CITY 21.9°C
BHAKKAR 23.0°C
CHAKLALA- RAWALPINDI 19.0°C
CHAKWAL 19.0°C
D G KHAN 22.8°C
FAISALABAD 24.3°C
GARHI DOPATTA 11.5°C
GUJRANWALA 20.9°C
GUJRAT 20.0°C
HAFIZABAD 22.5°C
ISLAMABAD A/P 18.5°C
ISLAMABAD CITY 15.5°C
JHANG 22.5°C
JHELUM 20.5°C
JOHARABAD 22.0°C
KAROR (LAYYAH) 21.5°C
KASUR 22.0°C
KHANEWAL 21.5°C
KHANPUR 22.0°C
KOT ADDU 20.8°C
KOTLI 18.7°C
LAHORE A/P 20.2°C
LAHORE CITY 20.2°C
MANDI BAHAUDDIN 21.5°C
MANGLA 20.3°C
MULTAN A/P 22.8°C
MULTAN CITY 21.7°C
MURREE 09.5°C
MUZAFFARABAD A/P 17.3°C
MUZAFFARABAD CITY 16.6°C
NAROWAL 19.0°C
NOOR PUR THAL 22.5°C
OKARA 20.5°C
R Y KHAN 22.6°C
RAWALAKOT 10.0°C
SAHIWAL 22.2°C
SARGODHA CITY 23.7°C
SIALKOT A/P 20.3°C
SIALKOT CITY 19.5°C
T T SINGH 23.5°C