Minimum Temperatures
Sat, Jul 13, 2024
ATTOCK 24.0°C
BAHAWALNAGAR 22.0°C
BAHAWALPUR A/P 23.8°C
BHAKKAR 23.0°C
CHAKWAL 19.5°C
D G KHAN 24.2°C
FAISALABAD 21.8°C
GUJRANWALA 21.5°C
GUJRAT 21.0°C
HAFIZABAD 22.5°C
ISLAMABAD A/P 21.5°C
ISLAMABAD CITY 21.0°C
JHANG 22.4°C
JHELUM 19.8°C
JOHARABAD 22.5°C
KASUR 24.0°C
KHANEWAL 23.5°C
KOT ADDU 23.0°C
KOTLI 23.8°C
LAHORE A/P 21.8°C
LAHORE CITY 24.0°C
MANDI BAHUDDIN 21.0°C
MANGLA 22.0°C
Multan Airport 25.6°C
Multan City 24.7°C
MURREE 16.8°C
MUZAFFARABAD CITY 22.9°C
NAROWAL 23.1°C
NOOR PUR THAL 22.0°C
OKARA 24.5°C
R Y KHAN 25.2°C
RAWALAKOT 14.0°C
SARGODHA CITY 22.7°C
Sheikhupura 21.6°C
SIALKOT A/P 19.6°C
SIALKOT CITY 23.7°C