Minimum Temperatures
Fri, Jan 27, 2023
ATTOCK 03.8°C
BAHAWALNAGAR 04.0°C
BAHAWALPUR A/P 02.8°C
BAHAWALPUR CITY 02.7°C
BHAKKAR 02.5°C
CHAKLALA- RAWALPINDI 04.7°C
CHAKWAL 03.0°C
D G KHAN 02.0°C
FAISALABAD 02.0°C
GARHI DOPATTA 00.1°C
GUJRANWALA 05.5°C
GUJRAT 07.0°C
HAFIZABAD 03.3°C
ISLAMABAD A/P 04.7°C
ISLAMABAD CITY 02.5°C
JHANG 02.0°C
JHELUM 03.5°C
JOHARABAD 01.8°C
KAROR (LAYYAH) 04.0°C
KASUR 05.5°C
KHANEWAL 01.5°C
KHANPUR 01.3°C
KOT ADDU 03.8°C
KOTLI 04.8°C
LAHORE A/P 03.0°C
LAHORE CITY 05.8°C
MANDI BAHAUDDIN 04.5°C
MANGLA 04.4°C
MULTAN A/P 03.0°C
MULTAN CITY 02.8°C
MURREE -02.8°C
MUZAFFARABAD A/P 01.9°C
MUZAFFARABAD CITY 02.5°C
NAROWAL 04.5°C
NOOR PUR THAL 03.2°C
OKARA 03.0°C
R Y KHAN 01.7°C
RAWALAKOT -03.0°C
SAHIWAL 04.8°C
SARGODHA CITY 03.2°C
SIALKOT A/P 04.8°C
SIALKOT CITY 04.2°C
T T SINGH 02.2°C