Maximum Temperatures
Mon, Sep 27, 2021
ATTOCK 37.3°C
BAHAWALNAGAR 36.0°C
BAHAWALPUR A/P 36.1°C
BAHAWALPUR CITY 36.5°C
BHAKKAR 38.5°C
CHAKLALA- RAWALPINDI 33.5°C
CHAKWAL 35.0°C
D G KHAN 36.2°C
FAISALABAD 35.7°C
GARHI DOPATTA 36.0°C
GUJRANWALA 36.0°C
GUJRAT 34.5°C
HAFIZABAD 35.2°C
ISLAMABAD A/P 34.5°C
ISLAMABAD CITY 34.0°C
JHANG 37.0°C
JHELUM 35.5°C
JOHARABAD 38.1°C
KAROR (LAYYAH) 37.5°C
KASUR 33.5°C
KHANEWAL 36.5°C
KHANPUR 37.3°C
KOT ADDU 37.2°C
KOTLI 34.4°C
LAHORE A/P 35.3°C
LAHORE CITY 35.3°C
MANDI BAHAUDDIN 36.0°C
MANGLA 35.7°C
MULTAN A/P 35.5°C
MULTAN CITY 35.7°C
MURREE 22.8°C
MUZAFFARABAD A/P 33.8°C
MUZAFFARABAD CITY 36.0°C
NAROWAL 33.5°C
NOOR PUR THAL 37.5°C
OKARA 35.0°C
R Y KHAN 37.7°C
RAWALAKOT 26.0°C
SAHIWAL 35.0°C
SARGODHA CITY 36.5°C
SIALKOT A/P 35.0°C
SIALKOT CITY 33.8°C
T T SINGH 37.2°C