Minimum Temperatures
Mon, Apr 12, 2021
ATTOCK 15.9°C
BAHAWALNAGAR 19.0°C
BAHAWALPUR A/P 18.5°C
BAHAWALPUR CITY 21.5°C
BHAKKAR 18.5°C
CHAKLALA- RAWALPINDI 18.0°C
CHAKWAL 15.0°C
D G KHAN 15.8°C
FAISALABAD 21.0°C
GARHI DOPATTA 11.8°C
GUJRANWALA 19.8°C
GUJRAT 20.0°C
HAFIZABAD 20.3°C
ISLAMABAD A/P 13.0°C
ISLAMABAD CITY 14.0°C
JHANG 21.0°C
JHELUM 20.0°C
JOHARABAD 21.0°C
KAROR (LAYYAH) 19.5°C
KASUR 19.0°C
KHANEWAL 19.2°C
KHANPUR 19.7°C
KOT ADDU 21.3°C
KOTLI 18.6°C
LAHORE A/P 20.5°C
LAHORE CITY 24.4°C
MANDI BAHAUDDIN 21.0°C
MANGLA 18.3°C
MULTAN 21.5°C
MULTAN CITY 21.8°C
MURREE 07.0°C
MUZAFFARABAD 10.7°C
MUZAFFARABAD CITY 12.4°C
NAROWAL 18.8°C
NOOR PUR THAL 20.0°C
OKARA 18.0°C
R Y KHAN 20.3°C
RAWALAKOT 04.2°C
SAHIWAL 21.0°C
SARGODHA CITY 23.0°C
SIALKOT A/P 18.0°C
SIALKOT CITY 16.6°C
T T SINGH 19.8°C