Minimum Temperatures
Fri, Aug 14, 2020
ATTOCK 24.7°C
BAHAWALNAGAR 26.0°C
BAHAWALPUR A/P 30.4°C
BAHAWALPUR CITY 31.4°C
BHAKKAR 29.0°C
CHAKLALA- RAWALPINDI 24.0°C
CHAKWAL 23.0°C
D G KHAN 30.5°C
FAISALABAD 29.2°C
GARHI DOPATTA 24.8°C
GUJRANWALA 26.0°C
GUJRAT 26.5°C
HAFIZABAD 26.5°C
ISLAMABAD A/P 23.0°C
ISLAMABAD CITY 23.0°C
JHANG 30.3°C
JHELUM 26.7°C
JOHARABAD 27.0°C
KAROR (LAYYAH) 30.5°C
KASUR 27.0°C
KHANEWAL 29.3°C
KHANPUR 30.7°C
KOT ADDU 31.2°C
KOTLI 24.7°C
LAHORE A/P 27.3°C
LAHORE CITY 27.5°C
MANDI BAHAUDDIN 27.0°C
MULTAN 31.5°C
MURREE 17.0°C
MUZAFFARABAD 22.8°C
MUZAFFARABAD CITY 24.6°C
NAROWAL 26.0°C
NOOR PUR THAL 30.0°C
OKARA 28.0°C
R Y KHAN 29.5°C
RAWALAKOT 17.5°C
SAHIWAL 29.0°C
SIALKOT A/P 24.4°C
SIALKOT CITY 25.4°C
T T SINGH 30.4°C