Minimum Temperatures
Thu, Oct 29, 2020
ATTOCK 11.5°C
BAHAWALNAGAR 16.5°C
BAHAWALPUR A/P 14.5°C
BAHAWALPUR CITY 16.7°C
BHAKKAR 14.5°C
CHAKLALA- RAWALPINDI 12.8°C
CHAKWAL 12.5°C
D G KHAN 14.2°C
FAISALABAD 15.5°C
GARHI DOPATTA 08.0°C
GUJRANWALA 13.0°C
GUJRAT 11.0°C
HAFIZABAD 11.8°C
ISLAMABAD A/P 11.5°C
ISLAMABAD CITY 10.3°C
JHANG 14.5°C
JHELUM 11.7°C
JOHARABAD 12.7°C
KAROR (LAYYAH) 13.5°C
KASUR 14.0°C
KHANEWAL 13.0°C
KHANPUR 14.7°C
KOT ADDU 16.3°C
KOTLI 10.5°C
LAHORE A/P 14.5°C
LAHORE CITY 15.5°C
MANDI BAHAUDDIN 14.0°C
MANGLA 11.4°C
MULTAN 17.2°C
MULTAN CITY 14.8°C
MURREE 09.5°C
MUZAFFARABAD 09.1°C
MUZAFFARABAD CITY 07.9°C
NAROWAL 11.4°C
NOOR PUR THAL 12.0°C
OKARA 14.0°C
R Y KHAN 16.4°C
RAWALAKOT 03.0°C
SAHIWAL 14.5°C
SARGODHA CITY 16.0°C
SIALKOT A/P 12.3°C
SIALKOT CITY 11.8°C
T T SINGH 14.2°C