Minimum Temperatures
Sat, Aug 24, 2019
Attock 26.5°C
BAHAWALNAGAR 29.5°C
BAHAWALPUR A/P 27.7°C
BAHAWALPUR CITY 27.8°C
BHAKKAR 26.5°C
CHAKWAL 21.0°C
D G KHAN 26.5°C
FAISALABAD 28.2°C
GARHI DOPATTA 21.0°C
GUJRANWALA 26.7°C
GUJRAT 25.0°C
HAFIZABAD 25.5°C
ISLAMABAD A/P 24.5°C
ISLAMABAD CITY 23.0°C
JHANG 27.4°C
JHELUM 26.7°C
JOHARABAD 27.5°C
KAROR (LAYYAH) 25.0°C
KASUR 27.8°C
KHANEWAL 26.3°C
KHANPUR 29.0°C
KOT ADDU 28.0°C
KOTLI 23.1°C
LAHORE A/P 26.6°C
LAHORE CITY 28.2°C
MANDI BAHUDDIN 26.5°C
MANGLA 25.3°C
MULTAN 28.8°C
MURREE 16.0°C
MUZAFFARABAD 19.8°C
MUZAFFARABAD CITY 21.0°C
NAROWAL 26.0°C
NOOR PUR THAL 26.0°C
OKARA 27.0°C
R Y KHAN 27.0°C
RAWALAKOT 15.5°C
SAHIWAL 27.2°C
SARGODHA CITY 28.5°C
SIALKOT A/P 27.5°C
SIALKOT CITY 27.2°C
T T SINGH 27.5°C