Maximum Temperatures
Sat, Jan 23, 2021
ATTOCK 17.8°C
BAHAWALNAGAR 19.0°C
BAHAWALPUR A/P 20.5°C
BAHAWALPUR CITY 21.1°C
BHAKKAR 21.0°C
CHAKLALA- RAWALPINDI 16.6°C
CHAKWAL 17.5°C
D G KHAN 23.5°C
FAISALABAD 17.7°C
GARHI DOPATTA 12.5°C
GUJRANWALA 14.7°C
GUJRAT 15.0°C
HAFIZABAD 16.2°C
ISLAMABAD A/P 18.2°C
ISLAMABAD CITY 17.0°C
JHANG 20.0°C
JHELUM 17.0°C
JOHARABAD 20.5°C
KAROR (LAYYAH) 21.0°C
KASUR 14.5°C
KHANEWAL 20.5°C
KHANPUR 23.5°C
KOT ADDU 22.0°C
KOTLI 11.7°C
LAHORE A/P 15.2°C
LAHORE CITY 15.2°C
MANDI BAHAUDDIN 16.7°C
MANGLA 16.6°C
MULTAN 21.0°C
MULTAN CITY 21.5°C
MURREE 03.1°C
MUZAFFARABAD 10.6°C
MUZAFFARABAD CITY 11.8°C
NAROWAL 14.3°C
NOOR PUR THAL 22.5°C
OKARA 18.0°C
R Y KHAN 25.0°C
RAWALAKOT 11.0°C
SAHIWAL 17.8°C
SARGODHA CITY 18.5°C
SIALKOT A/P 14.5°C
SIALKOT CITY 14.6°C
T T SINGH 19.4°C